FANDOM


Élèves

Arrivée des élèves au lycée.

Les élèves ("Students") du lycée Akademi.

Ils ne sont pas encore tous présents dans le jeu.

Liste des élèvesModifier

Personnages principauxModifier

RivalesModifier

Article principal : Rivales

Rivales de testModifier

Prétendants des rivalesModifier

Article principal : Prétendants

Membres de clubsModifier

Article principal : Clubs

Sans clubModifier

Club de cuisineModifier

Article principal : Club de cuisine

Club de théâtreModifier

Article principal : Club de théâtre

Club occulteModifier

Article principal : Club occulte

Club de gamingModifier

Article principal : Club de gaming

Club d'artsModifier

Article principal : Club d'arts

Club d'arts martiauxModifier

Article principal : Club d'arts martiaux

Club de musiqueModifier

Article principal : Club de musique

Club de photographieModifier

Article principal : Club de photographie

Club de scienceModifier

Article principal : Club de science

Club de sportModifier

Article principal : Club de sport

Club de jardinageModifier

Article principal :Club de jardinage

DélinquantsModifier

Article principal : Délinquants

PestesModifier

Article principal : Pestes

Conseil étudiantModifier

Article principal : Conseil étudiant

Mode 1980Modifier

Article principal : Mode 1980

Mode missionModifier

Article principal : Mode mission

Élèves supprimésModifier

Élèves de spin-offModifier

Article principal : Spin-off

Non-fonctionnelsModifier

AnecdotesModifier

  • Il y a un élève qui adore torturer les animaux. Cependant, ce n'est pas Yandere-chan.[1]
  • Si YandereDev était un élève du jeu, il serait un solitaire, ferait partie du club de gaming et n'aurait pas de coup de coeur.[2]
  • Une élève pourrait avoir l'apparence de Rivale-chan.[3]
  • YandereDev adorerait inclure une fille lolita gothique.[4]

RéférencesModifier

  1. https://twitter.com/YandereDev/status/655236428977213441
  2. https://twitter.com/YandereDev/status/649637008537600000
  3. https://twitter.com/YandereDev/status/664324266079334400
  4. https://twitter.com/YandereDev/status/688787433886879744
Personnages
Élèves
Personnages principaux
Yandere-chan · Senpai · Info-chan
Sans club
Sakyu Basu · Inkyu Basu · Kuu Dere · Horuda Puresu
Rivales
Osana Najimi · Amai Odayaka · Kizana Sunobu · Oka Ruto · Asu Rito · Muja Kina · Mida Rana · Osoro Shidesu · Hanako Yamada · Megami Saikou
Club de cuisine
Amai Odayaka (Présidente) · Shoku Tsuburaya (Président remplaçant) · Kenko Sukoyaka · Seiyo Akanishi · Ajia Ashitomi · Saki Miyu
Club de théâtre
Kizana Sunobu (Présidente) · Tsuruzo Yamazaki (Président remplaçant) · Shozo Kurosawa · Riku Soma · Tokuko Kitagawa · Kokona Haruka
Club occulte
Oka Ruto (Présidente) · Shin Higaku (Président remplaçant) · Chojo Tekina · Daku Atsu · Supana Churu · Kokuma Jutsu
Club de gaming
Gema Taku (Président) · Ryuto Ippongo · Pippi Osu · Midori Gurin · Mai Waifu
Club d'arts
Geiju Tsuka (Président) · Borupen Saishiki · Enpitsu Byoga · Maka Tansei · Efude Nurimono
Club d'arts martiaux
Budo Masuta (Président) · Sho Kunin · Juku Ren · Mina Rai · Shima Shita
Club de musique
Miyuji Shan (Présidente) · Gita Yamahato · Beshi Takamine · Dora Tamamoto · Kiba Kawaito
Club de photographie
Fureddo Jonzu (Président) · Rojasu Norubiru · Sukubi Dubidu · Dafuni Bureiku · Beruma Dinkuri
Club de science
Kaga Kusha (Président) · Horo Guramu · Yaku Zaishi · Meka Nikaru · Homu Kurusu
Club de sport
Asu Rito (Présidente) · Itachi Zametora (Président remplaçant) · Hojiro Zameshiro · Unagi Denkashiza · Iruka Dorufino · Mantaro Sashimasu
Club de jardinage
Uekiya Engeika (Présidente) · Himari Fujita · Sakura Hagiwara · Sumire Suzuki · Tsubaki Uesugi
Délinquants
Osoro Shidesu (Cheffe) · Umeji Kizuguchi (Chef remplaçant) · Hokuto Furukizu · Gaku Hikitsuri · Hayanari Tsumeato · Dairoku Surikizu
Pestes
Musume Ronshaku · Kashiko Murasaki · Hana Daidaiyama · Kokoro Momoiro · Hoshiko Mizudori
Conseil étudiant
Megami Saikou (Présidente) · Kuroko Kamenaga (Vice-présidente) · Shiromi Torayoshi (Trésorière) · Akane Toriyasu (Secrétaire) · Aoi Ryugoku (Chargée disciplinaire)
Non-fonctionnels
Rivale-chan · Study-kun A · Study-kun B
Corps enseignant
Professeurs
Reina Nana (1-1) · Natsuki Anna (1-2) · Rino Fuka (2-1) · Shiori Risa (2-2) · Karin Hana (3-1) · Kaho Kanon (3-2) · Mida Rana (Professeure remplaçante de la classe 3-2) · Kyoshi Taiso (Professeure de sport)
Autres membres du corps enseignant
Nasu Kankoshi (Infirmière) · Muja Kina (Infirmière remplaçante) · Genka Kunahito (Conseillère d'orientation) · Kocho Shuyona (Directeur)
Autres personnages
Famille Saikou
Saisho Saikou (Fondateur de la Saikou Corp) · Père de Megami Saikou (PDG de la Saikou Corp) · Tante de Megami Saikou · Megami Saikou (Fille) · Kencho Saikou (Fils)
Démons
Démon de la luxure · Démon de la souffrance · Démon du feu · Démon du vide
Mode mission
Nemesis
Easter Eggs
Yandere-kun · Rainey · FUN_GIRL
Mode 1980
Personnages principaux
Ryoba Aishi · Père de Yandere-chan · Fantôme · Le Yakuza · Le Journaliste
Délinquants
Dandy Pompadour · Josuke Pompadour · Spiky Pompadour · Tall Pompadour · Triangle Pompadour · Copper Streak · Lime Streak · Purple Streak · Red Streak · Teal Streak
Autres personnages
Horuda Puresu
Personnages de Spin-offs
Burning Love
Sakura · Démon du feu
Kuudere Simulator
Kuudere-chan · Tsundere-chan · Himedere-chan
Midori Forest
YandereDev · Les Midori Gurins
YandereTale
Yandere-chan · Oka Ruto
Personnages supprimés
Red Flower · Yui Rio · Yuna Hina · Koharu Hinata · Mei Mio · Haruto Yuto · Sota Yuki · Hayato Haruki · Ryusei Koki · Sora Sosuke
Jamais apparus en jeu
Victime-chan · Témoin-chan